Wel of geen griepprik

Valt u binnen de risicogroep of bent u ouder dan 60 jaar? Dan kan de griepprik volgens het RIVM een belangrijke voorzorgsmaatregel zijn om complicaties van de griep te voorkomen.

Voor meer informatie zie: www.rivm.nl

Geen actief oproepbeleid

U krijgt een oproep voor de griepprik indien u daarvoor in aanmerking komt.

Praktijk

Tijden Onze medewerkers Avond, nacht en weekend reisvaccinatie griepprik Privacyverklaring in het kader van wet AVG Terug naar home