Wel of geen griepprik

Valt u binnen de risicogroep of bent u ouder dan 60 jaar? Dan kan de griepprik volgens het RIVM een belangrijke voorzorgsmaatregel zijn om complicaties van de griep te voorkomen.

Voor meer informatie zie: www.rivm.nl

Geen actief oproepbeleid

De praktijk voert geen actief oproepbeleid, degene die een griepprik willen krijgen kunnen dit bij ons aangeven. Heeft u aangegeven een griepprik te willen, dan wordt door ons met u een afspraak gemaakt voor het geven van de griepprik.

Praktijk

Tijden Onze medewerkers Avond, nacht en weekend reisvaccinatie griepprik Privacyverklaring in het kader van wet AVG Terug naar home