Wel of geen griepprik

Valt u binnen de risicogroep of bent u ouder dan 60 jaar? Dan kan de griepprik volgens het RIVM een belangrijke voorzorgsmaatregel zijn om complicaties van de griep te voorkomen.

Voor meer informatie zie: www.rivm.nl

Geen actief oproepbeleid

De praktijk voert geen actief oproepbeleid, degene die een griepprik willen krijgen kunnen dit bij ons aangeven. Heeft u aangegeven een griepprik te willen, dan wordt door ons met u een afspraak gemaakt voor het geven van de griepprik.

Praktijk

Tijden Onze medewerkers Over villa 533 Avond, nacht en weekend reisvaccinatie griepprik Privacyverklaring in het kader van wet AVG Terug naar home